Eesti English
Latviski
По-русски
Konsulārā informācija » Igaunijas pilsoņa pases pieteikums »

Latvijā dzimuša bērna pirmā pase

06.02.2014

Lai nosūtītu Latvijā dzimuša bērna pirmās pases un ID-kartes pieteikumu Igaunijas Policijas un Robežsardzes departamentam (PPA), bērna vecākiem personīgi jāvēršas Igaunijas Vēstniecības Latvijā Konsulārajā nodaļā. Pieņemšana pie konsula un pieteikumu iesniegšana tikai ar iepriekšēju pierakstu.

Uzmanību!

Lai pieteiktu nepilngadīgā bērna pasi, uz vēstniecību ir jānāk abiem vecākiem. 12 gadus un vecākam bērnam jānāk uz vēstniecību kopā ar saviem vecākiem, lai nodotu pirkstu nospiedumus.

Ja viens no vecākiem nav Igaunijas pilsonis, bet gan citas valsts pilsonis vai bezvalstnieks, tad šim vecākam ir pašrocīgi jāraksta iesniegums brīvā formā, ka piekrīt bērna pases pieteikumam, un iesniegumam jāpievieno savas pases lappuses ar personas datiem kopija. Ja attaisnojoša iemesla dēļ viens no vecākiem nevar personiski ierasties, tad bērna pases pieteikumam ir jāiesniedz šī vecāka pašrocīgi rakstīts iesniegums, ka viņš piekrīt bērna pases pieteikumam un jāpievieno pases lappuses ar personas datiem kopija.

Iesniegumam ir jābūt rakstītam igauņu, angļu vai krievu valodā.

Bērna vecākam / vecākiem lūdzam ņemt līdzi:

  1. Bērna dzimšanas apliecības oriģinālu ar notariālu apliecinātu tulkojumu igauņu, angļu vai krievu valodā, izņemot gadījumus, kad dokuments ir izdots krievu vai angļu valodā.
  2. Bērna krāsainu dokumentu fotogrāfiju
    Fotogrāfijas izmēram jābūt 40X50 mm un fotogrāfijā personai jābūt pretskatā, bez galvassegas uz gaiša fona. Attālumam starp zodu un galvvidu jāveido 70-80% no fotogrāfijas vertikālā augstuma.
    NB!
    Fotosalonā noteikti uzsveriet, ka Jums ir nepieciešama fotogrāfija Igaunijas pasei! Precīzāku informāciju par dokumenta fotogrāfiju atradīsiet angļu valodā šeit un krievu valodā šeit.
  3. Bērna vecāku pases vai ID-kartes
  4. Jāapmaksā valsts nodeva

Valsts nodevu konsulārajā nodaļā var maksāt ar bankas karti vai skaidrā naudā euro.

Pases un ID-kartes izsniegšana

Pase vai ID-karte tiek izsniegta Konsulārajā nodaļā pieteicējam personīgi (personas, kura jaunāka par 15 gadiem, vecākiem vai likumīgajam pārstāvim) pret parakstu (netiek sūtīts pa pastu)!

TopBack

© Igaunijas vēstniecība Rīgā Skolas iela 13, LV-1010 Rīga, Latvija tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee