Eesti English
Latviski
По-русски
Konsulārā informācija » Igaunijas pilsoņa pases pieteikums »

Igaunijas pase un ID-karte

06.02.2014

Iesniedzot jaunas pases un ID-kartes pieteikumu vēstniecībā Rīgā, lūdzam ņemt vērā, ka dokumenta saņemšanas termiņš ir līdz diviem mēnešiem. Lai nosūtītu Igaunijas pases un ID-kartes pieteikumu Igaunijas Policijas un Robežsardzes departamentam (PPA), pieteicējam personīgi jāvēršas Igaunijas Vēstniecības Rīgā Konsulārajā nodaļā. Pieņemšana pie konsula tikai ar iepriekšēju pierakstu. Piesakoties pasei, pieteicējam jānodod pirkstu nospiedumi, kas tiek iekļauti pases mikroshēmā.

Nepilngadīgie:

Par personu, kura jaunāka par 15 gadiem, pieteikumu iesniedz personas likumīgais pārstāvis – vecāks vai aizbildnis. Sākot no 15 gadu vecuma dokumenta pieteikumu var iesniegt patstāvīgi. NB! Sākot no 12 gadu vecuma pases mikroshēmā tiek iekļauti personas pirkstu nospiedumi, tāpēc pases pieteicējam uz konsulāro nodaļu jānāk personīgi (bērni kopā ar vecākiem). Iesniedzot dokumenta pieteikumu bērnam līdz 12 gadu vecumam, bērna klātbūtne nav nepieciešama. Piesakoties ID-kartei pirkstu nospiedumus neņem ne no nepilngadīgajiem, ne no pieaugušajiem.

Igaunijas pases un ID-kartes pieteikšanai ir jāiesniedz:

  1. pieteikuma anketa – var aizpildīt vēstniecībā
  2. personu apliecinošs dokuments
  3. 1 krāsaina dokumenta fotogrāfija, kas ir izgatavota 6 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas.
    Fotogrāfijas izmēram jābūt 40X50 mm, un fotogrāfijā personai jābūt pretskatā, bez galvassegas uz gaiša fona. Attālumam starp zodu un galvvidu jāveido 70-80% no fotogrāfijas vertikālā augstuma. NB! Fotosalonā noteikti uzsveriet, ka Jums ir nepieciešama fotogrāfija Igaunijas pasei! Precīzāku informāciju par dokumenta fotogrāfiju atradīsiet krievu valodā šeit un angļu valodā šeit
  4. valsts nodevu konsulārajā nodaļā var maksāt ar bankas karti vai skaidrā naudā euro.

Papildus informācija

Igaunijas pilsoņa pases pieteikuma iesniegšana pieaugušajam angļu un krievu valodā

Igaunijas pilsoņa pases pieteikuma iesniegšana bērnam angļu un krievu valodā

Igaunijas pilsoņa pirmās pases pieteikuma iesniegšana Latvijā dzimušam bērnam

ID-kartes pieteikuma iesniegšana pieaugušajam angļu un krievu valodā

 ID-kartes pieteikuma iesniegšana bērnam angļu un krievu valodā

Pases un ID-kartes izsniegšana

Jaunā pase vai ID-karte tiek izsniegta 30 dienu laikā no dienas, kad pieteikums tiek saņemts Policijas un Robežsardzes departamentā (PPA), un pēc tam dokuments tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto saņemšanas vietu. Pase vai ID-karte tiek izsniegta konsulārajā nodaļā pieteicējam personīgi (personas, kura jaunāka par 15 gadiem – vecākiem vai likumīgajam pārstāvim) pret parakstu (netiek sūtīts pa pastu)!

NB! Neskatoties uz PPA tīmekļa vietnē esošo informāciju, ka pase vai ID-karte ir gatava, tā var vēl nebūt nosūtīta uz saņemšanas vietu. Igaunijas vēstniecības Rīgā Konsulārā nodaļa par dokumenta saņemšanu nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju rakstiski vai pa tālruni.

Ja Jūsu pase vai ID-karte ir pazaudēta vai nozagta?

NB! Iesakām noteikti vērsties Latvijas policijā ar iesniegumu par dokumentu zaudēšanu vai zādzību, lai trešajām personām būtu apgrūtināta Jūsu dokumentu negodīga izmantošana. Jūsu dokumentu atzīšanai par nederīgiem Jums personīgi jāierodas vēstniecībā un jāuzraksta rakstisks paziņojums.

TopBack

© Igaunijas vēstniecība Rīgā Skolas iela 13, LV-1010 Rīga, Latvija tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee