Eesti
English Latviski По-русски
Uudised ja sündmused »

Tallinnas toimub kõrgetasemeline Euroopa Liidu Läänemere strateegia aastafoorum

Vaata kõiki pilte
23.04.2018

Euroopa Liidu Läänemere strateegia üheksas aastafoorum toimub 4.–5. juunil Tallinnas Kultuurikatlas, kuhu oodatakse ligi 700 osalejat Eestist ja Euroopast. Aastafoorumi peamine teema on Läänemere piirkond pärast aastat 2020.

Foorumil tutvustatakse Välisministeeriumi tellitud uuringut „EL Läänemere strateegia pärast 2020“, mis analüüsib Läänemere strateegia (LMS) võrgustike ja projektide tööd ning tulemuslikkust strateegia eesmärkide täitmisel.

Lisaks arutab foorum strateegia panust Läänemere ökosüsteemi seisundi parandamisel ning otsitakse võimalusi, kuidas piirkonda edasi viia globaalse digitaalkeskusena. Foorumil viiakse läbi 21 temaatilist seminari strateegia võtmevaldkondades, näiteks merekeskkonna kaitse, ohutus, energia- ja transpordi sektor ning piirkonna digiareng.

„Läänemere strateegia aastafoorumil otsitakse lahendusi kolmele strateegia eesmärgile: kuidas parandada Läänemere elukeskkonda, ühendada Läänemere piirkonda ja suurendada selle heaolu. Kinnitan omalt poolt, et Läänemere riikide valitsused teevad koostööd selleks, et edendada kestlikku, kaasavat ja loodust säästavad majandust,“ sõnas välisminister Sven Mikser.

Strateegiaga seotud eesmärke viiakse ellu rahvusvaheliste ja rahvuslike projektide kaudu. Tegevuskavas on üle 100 lipuprojekti kogueelarvega ligi 300 miljonit eurot. Rohkem kui seitsmekümnes projektis osalevad ka Eesti partnerid. Juhtpartner on Eesti seitsmes lipuprojektis – kultuuri, energia, innovatsiooni ja kliimamuutustega kohanemise poliitikavaldkondades.

„Läänemere saastatus langetab meie kõigi elukvaliteeti, kuid tänu Läänemere regiooni valitsuste, ettevõtete, teadlaste, looduskaitsjate ja inimeste koostööle saavutame parema olukorra. Eesti huvi on senise hea koostöö jätkumine,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Läänemere strateegia on Euroopa Liidu esimene makroregionaalne strateegia, millel on kolm eesmärki: kaitsta Läänemerd, ühendada regiooni ja suurendada heaolu. Strateegia puudutab 80 miljonit inimest (17 protsenti ELi elanikkonnast) ja kaheksat ELi riiki – Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Soome, Taani ja Saksamaa.

Registreerimine aastafoorumile on avatud Läänemere strateegia raamistiku osavõtjatele, selle võrgustikudele, projektide partneritele ning Euroopa Liidu institutsioonidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes tegutsevad Läänemere regioonis.

Aastafoorumit korraldavad Eesti Välisministeerium, Balti Arengufoorum ja teised partnerid, tehes koostööd Euroopa Komisjoniga. Aastafoorum on kaasfinantseeritud Euroopa Regionaalarengu Fondi programmist “Interreg – Baltic Sea Region“.

Lisainfo: https://www.balticsea-region-strategy.eu/9th-annual-forum

TopBack

© Eesti Suursaatkond Riias Skolas 13, LV-1010 Riia, Läti tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee