Eesti
English Latviski По-русски
Konsulaar- ja reisiinfo » Elukoha registreerimine »

Eesti kodaniku elukoha registreerimine

01.03.2018

Eesti kodaniku elukoha registreerimine

Alates 2005. aastast on elukoha registreerimine Eesti rahvastikuregistris kohustuslik.

See tähendab: kui olete asunud Lätti elama, tuleb sellest informeerida ka Eesti rahvastikuregistrit 30päeva jooksul alates päevast, kui teie aadress Lätis registreeriti Läti asutuste poolt teie püsiva elukohana. Elukoha andmetel registris on õiguslik tähendus.

Andmeid kasutatakse Eesti riigikogu, Euroopa parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Välisriigis elades võite vajada erinevaid konsulaarteenuseid, näiteks tõendeid ja dokumente. Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti rahvastikuregistri andmetele. Tõendi väljastamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Sel juhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed on rahvastikuregistris täpsustatud.

Soovitus:

Vältimaks ootamatud ebameeldivusi, hoolitsege õigeaegselt selle eest, et Teie andmed Eesti rahvastikuregistris on õiged. Informatsiooni sellest, kuidas seda teha välisriigis olles, saate nii Eesti Suursaatkonna Lätis tel +371 6781 2026 kui ka Välisministeeriumi konsulaarosakonnast tel +372 6377 440.

Rahvastikuregistri andmeid saab kodanik kontrollida interneti teel aadressilt http://www.eesti.ee.

Neil Lätis elavatel Eesti kodanikel, kes lähevad puhkusereisile, soovitame oma reis registreerida keskkonnas "Reisi targalt".

Registreerimistaotlusel oleva informatsiooni alusel saab Välisministeerium Eesti kodanikele vajadusel koheselt hakata korraldama konsulaarkaitset kas Eesti saatkonna või mõne Euroopa Liidu liikmesriigi saatkonna kaasabil.

Välisriigis viibimise registreerimine on lihtsaim viis endale välismaal viibides võimaliku õnnetusjuhtumi või eriolukorra puhul operatiivne konsulaarabi tagada.

NB! Vastavalt sellele, kas välisriigis viibitakse ajutiselt või on plaanis seal püsivalt elada, tuleb täita ka vastav taotlus.

Püsiva elukoha andmete edastamiseks tuleb taotlus esitada isiklikult esinduses või Välisministeeriumis, posti või faksi teel või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult. Samuti saab seda teha www.eesti.ee keskkonnas. Kui see taotlus esitatakse posti teel, tuleb taotlusele lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.
Taotluse välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimiseks leiate siit.

Täidetud registreerimistaotluse saab saata aadressil:

Igaunijas Republikas Vēstniecība Latvijā
Skolas iela 13, LV-1010 Rīga
e-post: embassy.riga@mfa.ee

Konsulaarkaitse tagamiseks säilitatakse ankeedid Eesti välisesinduses.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Riias Skolas 13, LV-1010 Riia, Läti tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee