Eesti
English Latviski По-русски
Konsulaar- ja reisiinfo » Muud konsulaarküsimused »

Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta

01.03.2018

Konsulaarametnik annab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku või konsulaarpiirkonna asutuse või kohtu taotlusel tõendi konsulile teadaolevate asjaolude kohta.

Tõendit võib taotleda igaüks, kui tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ning konsulaarametnik saab neid asjaolusid tõendada. Tõendada saab asjaolusid, mis on dokumentaalselt tõestatud. Dokumentaalselt tõestatud on asjaolud, mida konsulaarametnik saab kontrollida registritest (näiteks, rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendi alusel.

Kui Teil on vaja Läti või Eesti ametiasutuses tõestada mingi juriidilise fakti õigsust, siis pöörduge konsultatsiooni saamiseks Eesti saatkonda konsuli poole.

Konsul võib väljastada tõendi näiteks juhul, kui Teil on vaja tõendada perekonnaseisu, juhiloa olemasolu vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest või asukohariigi eripärast.

Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti registrite andmetele. Tõendi väljastamise eelduseks on isikuandmete korrektsus rahvastikuregistris ja muudes registrites.

Tuletame meelde, et vastavalt kehtivale seadusele on kodanik kohustatud  elukohaandmete muutumisest Eesti rahvastikuregistrit informeerima 1 kuu jooksul.

Soovituseks:

Hoolitsege selle eest, et Teie andmed rahvastikuregistris oleksid õiged!

Rahvastikuregistris olevaid andmeid saab kodanik kontrollida interneti teel: www.eesti.ee.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Riias Skolas 13, LV-1010 Riia, Läti tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee