Eesti
English Latviski По-русски
Konsulaar- ja reisiinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Eesti pass ja ID kaart

30.05.2017

Kui taotlete uut passi või ID-kaarti saatkonnas Riias, siis palume arvestada dokumendi kättesaamiseks kuni kahekuulise tähtajaga. Eesti passi ja ID-kaardi taotluse edastamiseks Eesti Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) tuleb taotlejal isiklikult pöörduda Eesti suursaatkonna Riias konsulaarosakonna poole, registreerudes  eelnevalt konsuli vastuvõtule interneti teel või telefonil +371 6781 2026 . Passi taotlemisel tuleb taotlejal anda sõrmejäljed, mis kantakse taotleja passi kiibile.

Alaealised:
Alla 15-aastase isiku eest esitab dokumendi taotluse tema seaduslik esindaja – vanem või eestkostja. Alates 15. eluaastast saab isikut tõendavat dokumenti taotleda iseseisvalt.
NB! Alates 12ndast eluaastast kantakse passi kiibile sõrmejäljed, mistõttu tuleb passi taotlejal isiklikult (lapsed koos vanemaga) kohale tulla. Alla 12-aastasele lapsele dokumendi taotlemisel ei pea laps kaasas olema. ID-kaardi taotlemisel ei hõivata sõrmejälgi ei alaealistelt ega täiskasvanutelt.

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada:

1.     Vormikohane taotlusankeet – saab täita ka saatkonnas

2.     Isikut tõendav dokument

3.     üks värviline dokumendifoto, mis on tehtud  taotluse esitamisele eelneva 6 kuu jooksul.
Foto mõõtmed on 40x50 mm ja fotol peab isik olema otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal. Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80 % foto vertikaalsest kõrgusest.
NB! Fotoateljees rõhutage kindlasti, et vajate fotot Eesti passi jaoks!

4.     Riigilõiv, mida saab saatkonnas kohapeal tasuda ainult pangakaardiga.


Lisainfo

Täiskasvanule Eesti kodaniku passi taotlemine

Lapsele Eesti kodaniku passi taotlemine

Esmane pass Lätis sündinud lapsele

Täiskasvanule ID-kaardi taotlemine

Lapsele ID-kaardi taotlemine


Passi ja ID-kaardi väljastamine

Uus pass või ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul taotluse jõudmisest Politsei- ja Piirivalveametisse (PPA) ning saadetakse seejärel Eesti saatkonda Riias. Pass või ID-kaart väljastatakse konsulaartalituses taotlejale isiklikult (alla 15-aastase taotleja vanemale või seaduslikule esindajale) allkirja vastu (mitte posti teel)! 

NB! Vaatamata PPA koduleheküljel olevale informatsioonile, et pass või ID-kaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud Riiga. Konsulaartalitus teavitab taotlejat koheselt dokumendi saabumisest kirjalikult või telefoni teel.

Kui teie pass või ID-kaart on kadunud või varastatud
NB!
Soovitame kindlasti pöörduda avaldusega dokumentide kaotuse või varguse kohta Läti politseisse, et raskendada kaotatud või varastatud dokumendi väärkasutust kolmandate isikute poolt. Dokumendi kehtetuks tunnistamiseks tuleb tulla isiklikult saatkonda ja kirjutada vastavasisuline kirjalik avaldus.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Riias Skolas 13, LV-1010 Riia, Läti tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee