Eesti
English Latviski По-русски
Konsulaar- ja reisiinfo » Muud konsulaarküsimused »

Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta


Konsulaarametnik annab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku või konsulaarpiirkonna asutuse või kohtu taotlusel tõendi talle teada olevate asjaolude kohta.

Tõendit võib taotleda igaüks, kui tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ning konsulaarametnik saab neid asjaolusid tõendada. Tõendada saab asjaolusid, mis on dokumentaalselt tõendatud. Dokumentaalselt tõendatud on asjaolud, mida konsulaarametnik saab kontrollida registritest (näiteks, rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendi alusel.

Kui Teil on vaja Läti või Eesti ametiasutuses tõestada mingi juriidilise fakti õigsust, siis pöörduge konsultatsiooni saamiseks Eesti saatkonna konsulaarosakonna poole.

Konsul võib väljastada tõendi näiteks juhul, kui Teil on vaja tõendada perekonnaseisu, juhilubade olemasolu vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest või asukohariigi eripärast.

Enim soovitakse tõendit isiku perekonnaseisu ja abieluvõime kohta.

Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti rahvastikuregistri andmetele. Tõendi väljastamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Sellisel juhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed on rahvastikuregistris täpsustatud. Andmete muutmine võtab aga aega, mis võib tähendada isegi seda, et kavandatud pulmapidu tuleb edasi lükata.

Tuletame meelde, et vastavalt kehtivale seadusele on kodanik kohustatud  elukohaandmete muutumisest Eesti rahvastikuregistrit informeerima 1 kuu jooksul.

Soovituseks:

Hoolitsege selle eest, et Teie andmed rahvastikuregistris oleksid õiged!

Rahvastikuregistris olevaid andmeid saab kodanik kontrollida interneti teel: www.eesti.ee, või tellida kord aastas kirja teel andmete väljavõtte.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Riias Skolas 13, LV-1010 Riia, Läti tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee