Eesti
English Latviski По-русски
Konsulaar- ja reisiinfo » Juhiloa väljastamine »

Juhiloa väljastamine

30.05.2017

Eesti juhiloa väljastamine toimub 01.07.2011 jõustunud Liiklusseaduse, 1968. aasta Viini konventsiooni ja Euroopa Komisjoni direktiivi 2006 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:EN:PDF kohaselt.

Viidatud seaduse ja direktiivi kohaselt taotleb isik juhiluba elukohajärgselt. Seega, Eesti kodanik, kes on oma elukoha registreerinud mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, saab taotleda uut juhiluba riigist, kus ta elab.

Alaline elukoht on nii uue Liiklusseaduse kui ka viidatud direktiivi tähenduses koht, kus isik elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Samas ei pea Euroopa Liidu kodanik ühest riigist teise elama asudes juhilubasid koheselt vahetama. Euroopa Liidus väljastatud lube tunnustatakse kõigis liikmesriikides nende kehtivusperioodi vältel, st et Eestis väljastatud juhiluba kehtib Lätis kuni sellel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Kui aga Lätis alaliselt elaval isikul on Eesti juhiluba aegunud, kaotatud või hävinenud, tuleb uus juhiluba taotleda Läti Maanteeohutuse ametist (Ceļu satiksmes drošības direkcija – CSDD).

Eesti juhilubade vahetamine Lätis:

CSDD aadress: Bauskas tänav 86, Riias, infotelefon: +371 67025777

Juhiloa taotlemiseks ilma eksamiteta on vaja esitada:

  1. kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
  2. praegune juhiluba;
  3. elukoht peab olema Lätis deklareeritud või isik peab omama Läti isikukoodi;
  4. arstitõend (arstlik komisjon asub samas, tel +371 67627653, tervisekontrolli teenustasu 35.00 EUR);
  5. riigilõiv 22.05 EUR.
Juhiluba väljastatakse samal päeval. Täiendav info CSDD kodulehel: http://www.csdd.lv

TopBack

© Eesti Suursaatkond Riias Skolas 13, LV-1010 Riia, Läti tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee