Eesti
English Latviski По-русски
Äriinfo »

5. PRAKTILINE INFO

11.04.2014

Ärikultuur

Eestisse ning Eesti spetsialistidesse ja ärimeestesse suhtutakse Lätis heatahtliku lugupidamisega ning kõigis Eesti ärimehele vajalikes asutustes võib leida sõbralikku toetust. 

Psühholoogide hinnangul erineb lätlaste ja eestlaste töössesuhtumine. Eestlane on enam sihitud kiire lõpptulemuse saavutamisele, hindab igapäevases tegevuses rohkem punktuaalsust, tähtaegu ja lepetest kinnipidamist. Lätlased on enam suunatud suhtlemisele, usaldavad vähem paberit ja rohkem isiklikke ning tutvuskonna kaudu sõlmitud kontakte, muudavad hõlpsamini juba kokkulepitut. Seetõttu rõhutavad Lätis  enam kogenud Eesti ärimehed, et uue kaadri väljaõpetamine on Lätis raskem ning eeldab kordamist, vastutavamal töölõigul aga on oluline pidev kontroll.

Parimaid tulemusi annab see, kui ettevõtja isiklikult suhtleb vastava ametiasutusega, ilmutades eelnevat lugupidamist läti keele ja Lätis toimuva arengu suhtes. Lätis annab mõnigi kord isiklik kohaleminek asutusse kiirema ning parema tulemuse, kui suhtlemine interneti vahendusel.

Äris ja igapäevaelus saab peaaegu kõiki küsimusi lahendada ka vene keeles ja inglise keeles.

Mõnede investorite nägemusel eksisteerib probleeme korruptsiooniga. Transparency International hindas Lätit 2010 aasta raportis 10-st võimalikust punktist 4,3 punktiga, mis andis 178 riigi hulgast 59. kohta.

Iga Läti turust huvitatu võiks lisaks kodutööna tehtavale turu-uuringule võtta ühendust Eesti saatkonnaga Riias või ka Eesti Kaubanduskojaga Lätis (http://www.eesti.lv).

Kasulikud aadressid

Üldine info

Latvian Institute www.latvia.lv

Latvians online - http://latviansonline.lv

Ametiasutused

Läti Kodakondsus- ja Migratsiooniamet - http://www.ocma.gov.lv

Läti Arengu- ja Investeeringute Agentuur (LIAA)
Pērses 2
LV 1011, Riga
tel: +371 7 283 425, +371 7 287 534
faks: +371 7 820 458, +371 7 282 524
e-mail: invest@lda.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv
Kasulikku informatsiooni ettevõtluskeskkonna kohta

Läti ettevõtete jm. ärialase info register (Lursoft)
Matisa 8
LV 1011, Riga
tel: +371 722 55 55
faks: +371 722 86 39
http://www.lursoft.lv

Võimalik tellida avalikud andmed teid huvitava ja ametlikult registreeritud ettevõtte kohta. Vt. teenuste nimekirja hindade lehte http://www.lursoft.lv/pricelist_for_lursoft_subscribers.html

Läti Maakataster
Zemesgramata
Unijas iela 8k-9
Riga, LV 1084
http://www.zemesgramata.lv

Statistika Keskbüroo
Riga 1301
Lacpleša 1
Tel.      +371 7 366 850
Faks:    +371 7 830 137
http://www.csb.gov.lv
Läti- ja inglisekeelsed kokkuvõtted kõikidest olulisematest statistikanäitajatest teemade viisi.

Läti Pank 
K. Valdemara 2a
LV 1050, Riga
Tel. +371 702 22 60
http://www.bank.lv

Läti Välisministeerium - http://www.mfa.gov.lv

Parlament (Saeima) - http://www.saeima.lv

Majandusministeerium - http://www.em.gov.lv

Rahandusministeerium - http://www.fm.gov.lv

Sotsiaalministeerium - http://www.lm.gov.lv

Riiklik Tööhõive Agentuur  - http://www.nva.lv
Küsimused seoses töötajatega, töökaitsega

Seaduste tõlkeid, lepingute näidiseid http://www.legal.lv

Ettevõtlusorganisatsioonid

Läti Kaubandus-Tööstuskoda
K. Valdemara 35
LV 1010, Riga
Tel: 7 225 595
Faks: 7 820 092
e-mail: info@chamber.lv
http://www.chamber.lv

Info koja liikmete ja Lätis toimuvate messide jm. ürituste kohta, konkreetsete kontaktide ettevalmistamine vastavalt tellija soovidele, esmateave ettevõtte tausta ja tegevuse kohta.

Export&Import Directory –  http://www.exim.lv
Business Directory – http://www.zl.lv
Delfi 1188 kataloog – http://delfi.1188.lv

Väärtpaberite Keskdepositoorium (osaliselt eesti keeles)
http://www.lursoft.lv/lcd/ee/index.html

Finants- ja Kapitalituru Komisjon (finantsturu olukord, pangad)
http://www.fktk.lv/en

Maksu- ja Tolliamet
Smilšu 1
LV 1978, Riga
Tel. +371 702 87 00
http://www.vid.gov.lv
Tolli- ja maksuseadusandlus ka ingliskeeles.

Riigihanked

ÜLDINE INFO

Riigihanketeadete andmebaasid

Määrus avalike hangete teatiste sisust ja koostamise korrast määrab, et kõik informatiivsed eelteatised tuleb avalikustada elektrooniliselt riikliku Hangete Järelvalve Büroo kodulehel:
www.iub.gov.lv

Riigihangete teatiste pank, kasutamine tasuta üks nädal: http://www.iub.lv/index.php

Valdkondade kaupa, tasuline: http://www.e-iepirkums.lv/

Antud veebilehel saab ise pakkumisi teha: http://www.iepirkumi.lv/

Erinevad hanked, vajalik registreerumine: http://www.tenderhouse.lv

Hanked on üleval ka riigiasutuste kodulehtedel.

Kontaktid ka saatkonna kodulehelt äriinfo alt: http://www.estemb.lv/est/ariinfo/aid-849

Vajalik TAUST pakkujale

Riigihangete seadus

Avalike hangete seadus võeti vastu 06.04.2006, jõustus 01.05.2006.
Praegune versioon kehtiv alates 01.01.2014
Seadus läti keeles: http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536

Tõlge inglise keelde - http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Public_Procurement_Law.doc

Tõlgete andmebaas (tasuta tõlked - kuid mitte alati kõige uuemad): http://www.legal.lv/

Tasuline andmebaas, kasutab neidsamu tõlkeid: http://home.nais.lv/

Pädev asutus; Nõuandva „kohustusega“ kohalik organisatsioon, kelle poole saaks vajadusel pöörduda; Riigihangete valdkonna konsultandid või bürood.

Avalike hangete seadusega on kohustus „anda metoodilist abi ja konsultatsioone ning teha koolitusi tellijatele, kaupade müüjatele, väljarentijatele, ehitustööde teostajatele ja teenuste osutajatele“ pandud Hangete Järelvalve Büroole.
Seletused on Hangete Järelvalve Büroo kodulehel lätikeelsed– http://www.iub.gov.lv/node/98

Oma konsultatsioone pakuvad näiteks - Euroopa projektide juhtimisassotsiatsioon (kuid konsulteerivad mitte ainult Euroopa projektidega seoses)
http://www.epva.lv/consultation.php
http://www.profinance.lv/?lp=p&cid=13&lg=lv

Statistika

Statistika koondamine ja analüüsimine ning ülevaadete koostamine on Hangete Järelvalve Büroo kohustus. Statistika ülevaated on lätikeelsed: http://www.iub.gov.lv/node/184

Rahvusvaheliste organisatsioonide (rahvusvahelised) hanked sihtriikides

Kaitseministeeriumi hanked on avaldatud nende kodulehel: http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx

Kaitsehangetele kohaldatakse ka avalike hangete seadust. Kui vaja, siis tellijal on õigus seadust mitte kohaldada lepingutele, mis teenivad kaitse-eesmärke ning mille sisu on kaitseiseloomuga kaubad, mis on nimetatud erinimekirjas vastavalt Euroopa Liidu lepingu §le 346. Need üksikjuhtumid otsustab Ministrite Kabinet.

Tulemuste vaidlustamine

Vaidlustamist reguleerib Avalike hangete seaduse XII osa, §§ 83-85, osa XIII kirjeldab hankelepingu kehtetuks tunnistamist.
Kaebus esitatakse Hangete Järelvalve Komisjonile, mis annab vastuse kuu aja jooksul. Komisjoni otsuse saab vaidlustada rajooni halduskohtus, mille otsuse omakorda võib apellatsiooni korras vaidlustada Ülemkohtu Senati Haldusasjade osakonnas.
Avalduse hankelepingu kehtetuks tunnistamiseks saab esitada Rajooni halduskohtule.

Meedia

B&B (ärileht) - http://www.bb.lv/

"Telegraf", vene keeles - http://www.telegraf.lv/

Delfi - http://www.delfi.lv

Uudised (läti, inglise) - http://www.leta.lv/

Kommersant Baltic - http://www.kba.lv

Diena – http://www.diena.lv

Erialaliidud/assotsiatsioonid Lätis

Ehitusettevõtete Assotsiatsioon
Latvijas Būvnieku Asociācija
Grēcinieku ielā 22/24- 201.kab. Rīga, LV 1050
Tel.      +371 7228584
Faks     +371 7210023
http://latvijas-buvnieku-asociacija.lv

Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
"Latvijas Auto" – Autopārvadātāju Asociācija “Latvijas Auto”
Vesetas 9, LV 1981 RĪGA LV1013
Tel:       +371 7389270
Faks     +371 7389677
http://www.lauto.lv/

Kommertspankade Assotsiatsioon
Latvijas Komercbanku asociācija
Pērses 9/11, LV 1011, Riga
Tel:       +371 728 45 28
Faks     +371 782 8170
http://www.bankasoc.lv

Transiidiettevõtete Assotsiatsioon
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija
http://www.transport.lv

Kindlustusfirmade Assotsiatsioon
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Krišjāņa Valdemāra 149-401 RĪGA LV1013
Tel:       +371 7360838
Faks     +371 7 243 286
http://www.laa.lv

Metsamaterjali Töötlejate ja Eksportijate Assotsiatsioon
Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija
e-post: janis.marcins@latvianwood.lv  
Skaistkalnes iela 1, LV-1004 Rīga
Tel.:      +371 7067370
Faks:    +371 7860268
http://www.latvianwood.lv/

Väikeste ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija
Krišjāņa Barona 130/7 RĪGA LV1012
Tel/Faks: 7315035
http://www.lmvuk.lv

Tööandjate Konföderatsioon
Latvijas Darba devēju konfederācija
Vīlandes iela 12-1, Rīga, LV 1010
Tel.: 7225162
Faks: 7224469
http://www.lddk.lv

Hotellide ja Restoranide Assotsiatsioon
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija
Čaka 55, LV 1011, Riga
Tel:       +371 701 4131
Faks     +371 701 4132
http://www.lvra.lv

Kinnisvaraagentide Assotsiatsioon
Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu korporācija
Āzenes 20-459, LV-1048, Riga
Tel. +371 9105545
Faks +371 708 9626

http://www.nima.lv

Kaupmeeste Assotsiatsioon
Latvijas Tirgotāju asociācija
Bruņinieku iela 12 - 9, Rīga, LV-1001
Tel:       +371 7297372, +371 7297364
Faks     +371 7297364
http://www.lta.lv/

Turismifirmade Assotsiatsioon
Latvijas tūrisma aģentu asociācija Alta
Skolas 3-201, LV-1010, Riga
Tel/faks:           +371 721 00 65
http://www.alta.net.lv

Läti Ärikonsultantide Assotsiatsioon
Latvijas Biznesa konsultantu asociācija
Brīvības 91 RĪGA LV1001
Tel.      +371 7279808
http://www.lbka.lv

Valmistudes reisiks Lätti

http://www.visitlatvia.lv/

http://www.latvia.lv - Läti riiklik infoportaal

http://www.latviansonline.com - mitmekülgne info Lätist

http://www.virtualriga.com/

http://www.camping.lv

http://www.jurmala.lv/en/

http://www.rigathisweek.lv

http://www.mesta.lv  - info Läti kohta vene ja inglise keeles

http://www.celotajs.lv - info Läti, Leedu, Eesti maaturismist

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Riias Skolas 13, LV-1010 Riia, Läti tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee